Ασφάλιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Περιεχομένου Επιχειρήσεων, Ασφάλιση Επαγγελματικών Αυτοκινήτων & Στόλων Οχημάτων, Ασφάλιση Εμπορικών Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής, Ασφάλιση Φωτοβολταικών Συστημάτων & Πάρκων, Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων.

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Σωματείων, Αθλητικών Ομάδων με μεγάλη επιλογή προγραμμάτων για Σύνταξη, Υγεία, Προσωπικό Ατύχημα, Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Διαγνωστικές Εξετάσεις κ.λπ., Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ταξιδίων.

Γενική Αστική Ευθύνη Επιχείρησης & Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Επιχείρησης, Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, Ασφάλιση Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση. Θωρακίστε την Οικονομική Δραστηριότητα της δικής σας επιχείρησης καλύπτοντας την Αστική σας Ευθύνη.

Ασφάλιση Κατασκευής Έργου, Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών & Κατά Παντός Κινδύνου, Ασφάλιση Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Μηχανημάτων Έργου – CRM. Τεχνικές Ασφαλίσεις για Εξασφάλιση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και του Εισοδήματός σας.

Ασφάλιση Κινητών Τηλεφώνων, Smartphone & Tablets, Ασφάλιση Συνεταίρων ή/και Μετόχων Επιχειρήσεων, Ασφάλιση Κλοπής & Εμπιστοσύνης, Ασφάλιση Έργων Τέχνης & Αντικειμένων Συλλεκτικής αξίας. Ασφαλίσεις Ειδικών Κινδύνων για να μην αφήνουμε τίποτα στην Τύχη.