ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών

Σύγχρονα Προγράμματα Νομικής Προστασίας που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και στις προσδοκίες των Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών και θωρακίζουν τον Επιχειρηματία και την Επιχείρηση απέναντι στο αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Η ασφάλιση νομικής προστασίας απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.

Οι καλύψεις που Παρέχονται είναι ενδεικτικά:

 • Διεκδίκηση Αποζημιώσεων
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
 • Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιρειών που καλύπτουν την Ασφαλισμένη Επιχείρηση ή Επαγγελματία
 • Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων
 • Υπαλληλικές / Εργατικές Διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης
 • Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επαγγελματικής Στέγης

Τα Οφέλη Ασφάλισης της Νομικής Προστασίας για τις Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες, είναι η Αποτελεσματικότητα, η Καινοτομία, η Εξυπηρέτηση Υψηλού Επιπέδου, οι Εξειδικευμένες Παροχές και Υπηρεσίες, το κέρδος σε Πολύτιμο Χρόνο και το μικρό κόστος ασφάλισης.

Επικοινωνήστε με τους Εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους του Γραφείου μας, προκειμένου να σας ενημερώσουν για τα σύγχνονα προγράμματα Νομικής Προστασίας και το κόστος Ασφάλισης.

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Επισφαλών Απαιτήσεων – Ενοχικών Συμβάσεων

Το καθεστώς αβεβαιότητας και γενικής σύγχυσης που διανύουμε, σε συνδυασμό με το πολύ αυξημένο (λόγω επιβολής ΦΠΑ) κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη, καθιστά αναγκαία την αγορά της κάλυψης της Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας από κάθε σύγχρονη εταιρία. Επιλέξτε την Ασφάλιση Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των Επισφαλών Συναλλαγών της εταιρείας σας.

Με τα προγράμματα Σύνθετης Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας προστατεύονται τα συμφέροντα της Επιχείρησής σας, με εύκολη και προσιτή πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τον καθένα. Οι καλύψεις που παρέχονται αφορούν την Διεκδίκηση Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων που προέρχονται από Ακάλυπτες Επιταγές, Ανεξόφλητα Τιμολόγια, Απλήρωτες Συναλλαγματικές ή και μη Τήρηση Ιδιωτικών Συμφωνητικών.

Στα πλαίσια της ασφάλισης Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας αναλαμβάνεται η καταβολή, του συνόλου των δικαστικών και εξώδικων δαπανών για διεκδικήσεις από ενοχικές συμβάσεις μέχρι του ύψους του εκάστοτε ασφαλισμένου plafond που θα επιλέξετε.

Βασικά χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Σύνθετης Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας: Προσιτό Κόστος Κάλυψης – Άσκηση όλων των απαραίτητων ενδίκων μέσων και ενεργειών – Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων, εξειδικευμένων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών – Ενεργή υποστήριξη σε υπάρχοντα προβλήματα – Έγγραφη ενημέρωση της εξέλιξης των υποθέσεων.

Ζητήστε Σήμερα από τους Εξειδικευμένους Συνεργάτες του Γραφείου μας να σας ενημερώσουν για τα Προγράμματα Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας και διαμορφώστε εσείς το κόστος ασφάλισης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Επιχείρησής σας.

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Ειδικών Επαγγελμάτων

Εύκολη και οικονομικά προσιτή Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για όλα τα Επαγγέλματα. Προστατέψτε τα συμφέροντά σας μέσα από μία σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων Νομικής Προστασίας που προσφέρουν αποτελεσματική στήριξη.

 • Νομική Προστασία Μελών Δ.Σ.
 • Νομική Προστασία Λογιστών – Φοροτεχνικών
 • Νομική Προστασία Ιατρών
 • Νομική Προστασία Νοσηλευτών
 • Νομική Προστασία Αστυνομικών
 • Νομική Προστασία Στρατιωτικών
 • Νομική Προστασία Λιμενικών
 • Νομική Προστασία Πυροσβεστών
 • Νομική Προστασία Οδηγών ΟΣΥ
 • Νομική Προστασία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων
 • Νομική Προστασία Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ
 • Νομική Προστασία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 • Νομική Προστασία Αθλητικών Σωματείων

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας του δικού σας επαγγέλματος.

 

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Ζημιών

Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμος Ζημιών είναι ένα θέμα που απασχολεί τους Επαγγελματίες και τις Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθημερινή διαδικασία συναλλαγών.

Η αξία του Προιόντος είναι μεγάλη καθώς η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι πολλές φορές προσφιλέστερη αντιμετώπιση απο την δικαστική επίλυση.

Το πρόγραμμα παρέχει Ταχύτατη και Αποτελεσματική διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων και Εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου. Το πρόγραμμα λειτουργεί με plafond ασφάλισης που μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα Εξωδικαστικού Συμβιβασμού Ζημιών και του κόστους ασφάλισης. Μπορεί να σας φανεί πραγματικά χρήσιμο !