ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ασφάλιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Περιεχομένου

Η ασφάλιση των επιχειρήσεων στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, αποτελεί Λύση Επιβίωσης !. Σήμερα, που η ρευστότητα στην αγορά είναι περιορισμένη, είναι πιο δύσκολο για την επιχείρησή σας να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει μόνη της τις ζημιές που μπορεί να συμβούν. Με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας, διασφαλίζετε τη βιωσιμότητα και την επαναλειτουργία της επιχείρησής σας μετά από μία ζημιά ή απρόοπτο συμβάν.

Η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας δημιουργεί συνθήκες για ένα πλαίσο ασφάλειας, σιγουριάς και σταθεροποίησης της δραστηριότητάς σας, διασφαλίζει την επένδυσή σας και αποτελεί ταυτόχρονα ένα εφόδιο ανταγωνιστικότητας.

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι του γραφείου μας, με σύγχρονη αντίληψη στη διαχειριση των κινδύνων που είναι εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, είναι απολυτα προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας και να σας προτείνουν Ολοκληρωμένες και Ευέλικτες Λύσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και την ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησής σας από κάθε κίνδυνο.

Τα σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων παρέχουν ουσιαστική προστασία τόσο στις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Χαρακτηρίζονται από το πλήθος και τη χρησιμότητα των καλύψεων που παρέχουν, τους εύκολους και κατανοητούς όρους ασφάλισης, τη δυνατότητα επιλογής πρόσθετων καλύψεων και προσφέρονται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Πάρτε την τύχη της επιχείρησης στα χέρια σας και με σύμμαχο εμάς στο πλευρό σας, εξασφαλίστε τις βάσεις για ένα ασφαλές μέλλον της επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλιση Επαγγελματικών Αυτοκινήτων & Στόλων Οχημάτων

Τα προγράμματα ασφάλισης Επαγγελματικών Οχημάτων και Στόλων απευθύνονται σε Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα Περιουσιακά τους Στοιχεία (Οχήματα) καθώς και την Αστική τους Ευθύνη έναντι Τρίτων από την κυκλοφορία των οχημάτων της επιχείρησής τους. Για την Ασφάλιση Στόλου Οχημάτων πρέπει η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 5 οχήματα τα οποία ανήκουν στην ίδια επωνυμία. Επιπλέον για την κάλυψη όλων των επαγγελμάτων, έχουν δημιουργηθεί ειδικά προγράμματα ασφάλισης Αγροτικών Αυτοκινήτων, Μηχανήματων Έργου, Σχολικών Λεωφορείων, Εκπαιδευτικών Επιβατικών Οχημάτων κ.λπ.

Οι καλύψεις που παρέχονται αφορούν τόσο τις Υποχρεωτικές από το Νόμο Καλύψεις (όπως Αστική Ευθύνη Τρίτου για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές), όσο και τις Συμπληρωματικές Καλύψεις (όπως κλοπή, πυρκαγιά, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια κ.λπ) που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν πλήρως τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Με διαρκή προσπάθεια των Συνεργατών του Γραφείου μας για ικανοποίηση των ειδικών αναγκών της κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργαζόμαστε, σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε Ολοκληρωμένες Λύσεις ασφάλισης των Επαγγελματικών Οχημάτων της επιχείρησής σας. Η πείρα και τα άριστα αποτελέσματα της δραστηριότητάς μας αυτής αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία και του δικού σας προγράμματος ασφάλισης. Στόχος μας είναι η συνεχή βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε τις Λύσεις Ασφάλισης για τα Επαγγελματικά σας Οχήματα.

Ασφάλιση Εμπορικών Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής

Η Θαλάσσια Ασφάλιση είναι η κινητήρια δύναμη για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Ναυτιλίας γενικότερα. Στην Ελληνική Αγορά σήμερα υπάρχουν σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης Εμπορικών Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής με σκοπό την πλήρη εξασφάλιση των Ελλήνων Πλοιοκτητών.

Με τα προγράμματα ασφάλισης Εμπορικών Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής επιτυγχάνεται η πλήρη αποκατάσταση των Οικονομικών Απωλειών που οι Πλοιοκτήτες υφίστανται από Θαλάσσιους Κινδύνους, καθώς και η ικανοποίηση των αξιώσεων Τρίτων για ζημιές που αυτοί υφίστανται από τη λειτουργία του Πλοίου.

Κύριο αντικείμενο της ασφάλισης εμπορικών πλοίων είναι η κάλυψη κινδύνων Hull & Machinery (H&M), όπου η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει στον πλοιοκτήτη, διαχειριστή ή ναυλωτή ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί ένα πλοίο στο κύτος (Hull) ή στις μηχανές του (Machinery), καθώς και για την ολική απώλεια αυτού. Στις παρεχόμενες καλύψεις συμπεριλαμβάνονται και η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, η οποία προκύπτει από τη σύγκρουση με άλλο πλοίο ή πλωτό μέσο.

Προυπόθεση της ασφάλισης είναι η Πλοιοκτήτρια/Διαχειρίστρια Εταιρεία να είναι Ελληνικών Συμφερόντων. Τα πλοία που καλύπτονται είναι Επιβατικά Οχηματαγωγά Πλοία (Ferry Boats), Υδροφόρα Πλοία, Μικρά Πετρελαιοφόρα, Ρυμουλκά, Μαούνες, Πλωτές Μαούνες, Πλωτές Αποβάθρες, Γερανοί, Λέμβοι, Πλοία που πραγματοποιούν έρευνες κ.λπ.

Στην ασφάλιση κινδύνων H&M εμπορικών πλοίων χρησιμοποιούνται οι διεθνώς αποδεκτές ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 (CI.280). Οι ρήτρες αυτές είναι στην πραγματικότητα πακέτα τυποποιημένων ρητρών, γνωστών στην ασφαλιστική αγορά και, ως εκ τούτου, αποδεκτών από ασφαλιστικές εταιρείες και πλοιοκτήτες.

Οι Ασφαλιστικοί μας Σύμβουλοι δίνουν έμφαση και προτεραιότητα στην άμεση και ποιοτική σας εξυπηρέτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής.

Ασφάλιση Φωτοβολταικών Συστημάτων & Πάρκων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι αποτέλεσμα κορυφαίας τεχνολογικής εξέλιξης και προόδου, σχεδιασμένα για να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον. Mελετώντας τα δεδομένα στον συγκεκριμένο τομέα, σας παρουσιάζουμε πλήρες και ευέλικτα προγράμματα, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα σας ως ιδιοκτήτες τους.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται, για φωτοβολταικά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 150 Kwp, διαχωρίζονται ως εξής: Α) κατά την Περίοδο Εγκατάστασης και Β) κατά την Περίοδο Λειτουργίας

Κατά την Περίοδο Εγκατάστασης καλύπτονται με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: α) οι Ζημιές ή οι απώλειες στο ίδιο το έργο από  οποιοδήποτε απρόοπτο ή αιφνίδιο γεγονός, που μπορεί να  οφείλεται  ενδεικτικά  σε αιτίες όπως Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκάφους, Πλημμύρα , Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι Παγετό, Σεισμό, Καθίζηση, Κατολίσθηση, Ανθρώπινο λάθος, Λανθασμένο χειρισμό, Αμέλεια, Απροσεξία, Αδεξιότητα, Κακόβουλη ενέργεια τρίτων, Κλοπή συνεπεία διάρρηξης. β) Η Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, δηλαδή οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που τυχόν προκληθεί σε Τρίτους από τις εργασίες εγκατάστασης της Φωτοβολταϊκής Μονάδας.

Κατά την Περίοδο Λειτουργίας ασφαλίζονται α) οι Μηχανικές Βλάβες και β) η απώλεια εσόδων συνέπεια μηχανικής βλάβης. Για τις Μηχανικές Βλάβες παρέχονται ενδεικτικά καλύψεις υλικών ζημιών από κινδύνους όπως λάθη συναρμολόγησης, ελαττωματικό υλικό, κακή κατασκευή, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, θύελλα, παγετός, χαλαζόπτωση, Πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνός, πτώση αεροσκάφους, σεισμός κλπ. Επιπρόσθετα μπορείτε να επιλέξετε καλύψεις όπως της αστικής ευθύνης προς τρίτους κλπ. Η κάλυψη της Απώλειας Εσόδων συνέπεια μηχανικής βλάβης παρέχεται λόγω διακοπής της λειτουργίας της φωτοβολταϊκής μονάδας συνέπειας καλυπτόμενου κινδύνου από το συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών. Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει την Απώλεια Εσόδων από πώληση στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή την απώλεια κιλοβατώρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το Κόστος Ασφάλισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, τις Προυποθέσεις Ασφάλισης και όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για την εξασφάλιση της Επένδυσης της επιχείρησής σας.

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Η ασφάλεια των εμπορευμάτων έναντι κινδύνων μεταφοράς παίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται με μεγαλύτερη ευχέρεια εμπορεύματα, να αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη άνεση εμπορικοί κίνδυνοι και να επεκτείνονται σημαντικά οι όποιες οικονομικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο.

Με την Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων ασφαλίζετε η ζημία ή απώλεια που θα υποστεί το εμπόρευμα / ασφαλισμένο αντικείμενο κατά τη μεταφορά του με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (αεροπλάνο, αυτοκίνητο, πλοίο, τρένο ή ταχυδρομείο), από ένα τόπο σε ένα άλλο, σύμφωνα με τους διεθνείς όρους πώλησης-παράδοσης του εμπορεύματος.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι Αγγλικοί Τύποι Ασφαλιστηρίου όπως και τις Ρήτρες και τους Ορους που παρέχει το Ινστιτούτο Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute of London Underwriters). Οι ρήτρες αυτές είναι τυποποιημένοι όροι κάλυψης με διεθνή αναγνώριση και εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, αλλά και όπου υπάρχουν διαφορετικές ρήτρες (ΗΠΑ, Γερμανία) που έχουν βασισθεί πάνω σε αυτές. Από την 1.1.09 ισχύουν νέες ρήτρες πιο αναλυτικές και ολοκληρωμένες, οι οποίες είναι γνωστές διεθνώς ως ρήτρες ‘A’, ‘B’ και ‘C’. Οι βασικές ρήτρες και οι όροι που εφαρμόζονται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της μεταφοράς αγαθών, είναι οι εξής: INSTITUTECARGOCLAUSES (C) 1.1.09 – ΡΗΤΡΑ ΑΠΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΡΗΤΡΑ Γ), INSTITUTECARGOCLAUSE (B) 1.1.09 – ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ (ΡΗΤΡΑ Β), INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.09 – ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΡΗΤΡΑ Α).

Ανάλογα με τη φύση του ασφαλιζόμενου φορτίου, τη συσκευασία του, τον τρόπο μεταφοράς του, το ταξίδι, τη χώρα προέλευσης ή προορισμό κτλ. και εφόσον ισχύει μία εκ των ρητρών (C) ή (Β), είναι δυνατό να γίνει συνδυασμός καλύψεων με πρόσθετους κινδύνους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν την Ασφάλιση των Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων της Επιχείρησής σας.