ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΟΧΗΜΑ & ΟΔΗΓΟΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΤΟΙΚΙΑΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΥ

car_legal_protection_01

Καθημερινά αντιμετωπίζουμε στους δρόμους μικρούς ή και μεγάλους κινδύνους που αναστατώνουν τη ζωή μας. Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας οχήματος και οδηγού μας προσφέρει τη δυνατότητα να απαλλαγούμε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να βρούμε το δίκιο μας.

Αν είστε ιδιοκτήτης οχήματος (ΕΙΧ, ΦΟΡΤΗΓΟ, ΤΑΞΙ, ΜΗΧΑΝΗ, ΤΡΑΚΤΕΡ) μπορείτε να ασφαλιστείτε με πρόγραμμα Νομικής Προστασίας της D.A.S. HELLAS που σας παρέχει καλύψεις όπως:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από τρίτους και τις ασφαλιστικές τους εταιρείες για ζημιές ή βλάβες που σας προκάλεσαν άλλα οχήματα
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιών όπως η μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια, εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου
 • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές), σε περίπτωση ζημιάς στο χώρο στάθμευσης, σε κακή επισκευή του οχήματος σε συνεργείο κ.λπ.
 • Διαφορές του ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης, σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία δεν τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις από φωτιά, κλοπή, ιδίες ζημιές, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές – κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού και ενός μάρτυρά του σε περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που καλύπτονται στα προγράμματα Νομικής Προστασίας είναι :

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, παρέχονται από την D.A.S. HELLAS, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας μέσα από Οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου απαιτείται καθώς και αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη. Η δικαιοσύνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που όμως το κόστος πρόσβασης σε αυτήν δεν είναι πάντα οικονομικά αντιμετωπίσιμο από όλους. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας έρχονται να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι έχουμε δίπλα μας νομική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με την εγγύηση της  D.A.S. HELLAS.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους για να σας προτείνουμε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

family_legal_protection

Στην καθημερινή μας ζωή αντιμετωπίζουμε μικρά ή μεγάλα προβλήματα ή και αδικίες. Για οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός συμβεί σε εσάς και την οικογένειά σας μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά για να διεκδικήσετε το δίκιο σας, χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του δικηγόρου που εσείς θα επιλέξετε.

Εσείς και τα Μέλη της Οικογένειάς σας (γονείς, παιδιά έως 25 ετών, ανιόντες εφόσον κατοικούν μαζί σας) μπορείτε να έχετε ολοκληρωμένη νομική κάλυψη με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οικογένειας της D.A.S. HELLAS που σας παρέχει καλύψεις όπως:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης όταν προκληθούν ζημιές στο σπίτι σας από υπαιτιότητα τρίτου όπως του γείτονα, του εργολάβου διπλανής οικοδομής, του συνεργείου του Δήμου κ.λπ.
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια εάν κατηγορηθείτε από τρίτους για διατάραξη κοινής ησυχίας, ή για εξύβριση ή για πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.
 • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές), όπως σε περιπτώσεις αγοράς ακατάλληλων τροφίμων ή αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης από γραφεία ταξιδίων, συμβόλαιο συντήρησης κ.λπ.
 • Διαφορές του ασφαλισμένου με Τράπεζες σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής
 • Υπαλληλικές – Εργατικές διαφορές με Εργοδότες, εάν εσείς ή κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας απολυθεί καταχρηστικά, δεν του καταβληθεί η νομιμη αποζημίωση, εάν ο εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα ή εάν ο εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λπ.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας, σε περιπτώσεις παράλογης αναπροσαρμογής ενοικίου ή μη αναγνώρισης δαπανών ή δεχθείτε αγωγή έξωσης κ.λπ.
 • Διαφορές των καλυπτόμενων μελών με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες για θέματα που σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης, Περιουσίας κ.λπ.
 • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία, από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Η κάλυψη νομικής προστασίας ισχύει οπουδηποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαικη χώρα.

Οι δαπάνες που καλύπτονται στα προγράμματα Νομικής Προστασίας είναι :

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, παρέχονται από την D.A.S. HELLAS, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας μέσα από Οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου απαιτείται καθώς και αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη. Η δικαιοσύνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που όμως το κόστος πρόσβασης σε αυτήν δεν είναι πάντα οικονομικά αντιμετωπίσιμο από όλους. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας έρχονται να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι έχουμε δίπλα μας νομική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με την εγγύηση της  D.A.S. HELLAS.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους για να σας προτείνουμε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

home_legal_protection_01

Κάθε ιδιοκτήτης κατοικίας, ανεξάρτητα αν διαμένει ή όχι σε αυτή, μπορεί να προστατέψει την κατοικία του, χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του δικηγόρου που θα επιλέξει, επιλέγοντας να ασφαλιστεί με το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Κατοικίας της D.A.S. HELLAS.

Οι καλύψεις που σας παρέχονται είναι:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές (στην οικοδομή ή και στο περιεχόμενο) που προκλήθηκαν από τρίτους στην κατοικία
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια σε περιπτώσεις που κατηγορηθείτε για παράβαση ποινικών διατάξεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης του ακινήτου
 • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές)
 • Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κατοικία
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που καλύπτονται στα προγράμματα Νομικής Προστασίας είναι :

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, παρέχονται από την D.A.S. HELLAS, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας μέσα από Οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου απαιτείται καθώς και αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη. Η δικαιοσύνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που όμως το κόστος πρόσβασης σε αυτήν δεν είναι πάντα οικονομικά αντιμετωπίσιμο από όλους. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας έρχονται να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι έχουμε δίπλα μας νομική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με την εγγύηση της  D.A.S. HELLAS.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους για να σας προτείνουμε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

legal_protection_06

Για θέματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το ακίνητο (κατοικία, γραφείο, κατάστημα) που εκμισθώνετε, μπορείτε να έχετε αποτελεσματική νομική στήριξη με το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου της D.A.S. HELLAS που σας παρέχει καλύψεις όπως:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση όπως μη καταβολή ενοικία από τον ενοικιαστή ή διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ζημιών που προκάλεσε ο ενοικιαστής στο ακίνητο ή αγωγές εξώσεων κ.λπ.
 • Υπεράσπιση του ιδιοκτήτη της εκμισθωμένης κατοικίας σε Ποινικά Δικαστήρια εάν κατηγορηθείτε για αδικήματα εξ αμελείας που σχετίζονται με το ακίνητο, όπως τραυματισμός περαστικού από δομικό υλικό
 • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) με συνεργεία επισκευών και συντήρησης της εκμισθωμένης κατοικίας
 • Διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρεία
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που καλύπτονται στα προγράμματα Νομικής Προστασίας είναι :

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, παρέχονται από την D.A.S. HELLAS, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας μέσα από Οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου απαιτείται καθώς και αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη. Η δικαιοσύνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που όμως το κόστος πρόσβασης σε αυτήν δεν είναι πάντα οικονομικά αντιμετωπίσιμο από όλους. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας έρχονται να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι έχουμε δίπλα μας νομική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με την εγγύηση της  D.A.S. HELLAS.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους για να σας προτείνουμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες.

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΚΤΙΡΙΟΥ

legal_protection_07

Κάθε διαχειριστής πολυκατοικίας ή κτιρίου στην Ελλάδα, μπορεί να προστατευτεί αποτελεσματικά και χωρίς έξοδα, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει σε σχέση με τη διαχείριση της πολυκατοικίας, αν είναι ασφαλισμένος με το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Διαχείρισης Πολυκατοικίας της της D.A.S. HELLAS.

Οι καλύψεις που παρέχονται είναι:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στους κοινόχρηστους χώρους
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια σε περιπτώσεις που ο διαχειριστής κατηγορηθεί για παραβάσεις ποινικών διατάξεων που συνδέονται με την ιδιότητά του ως διαχειριστή, όπως έπειτα από τραυματισμό προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο από έκρηξη λέβητα, βλάβη στο ασανσέρ, ατύχημα στη σκάλα κ.λπ.
 • Διεκδίκηση οφειλόμενων κοινόχρηστων δαπανών, σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης ή ένοικος της πολυκατοικίας δεν καταβάλλει τα κοινοχρηστα
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις Ενοχικών Συμβάσεων (Συναλλαγών) της Διαχείρισης, όταν έχετε διαφορές με συνεργεία επισκευών, καθαρισμού κ.λπ.
 • Διεκδικήσεις κατά ασφαλιστικών εταιρειών για διαφορές που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια κοινοχρηστων χώρων της διαχείρισης, όπως συμβαίνει εάν η ασφαλιστική εταιρεία αρνηθεί την καταβολη αποζημίωσης μετά απο ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που καλύπτονται στα προγράμματα Νομικής Προστασίας είναι :

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, παρέχονται από την D.A.S. HELLAS, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας μέσα από Οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου απαιτείται καθώς και αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη. Η δικαιοσύνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που όμως το κόστος πρόσβασης σε αυτήν δεν είναι πάντα οικονομικά αντιμετωπίσιμο από όλους. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας έρχονται να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι έχουμε δίπλα μας νομική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με την εγγύηση της  D.A.S. HELLAS.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους για να σας προτείνουμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες.

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

yacht_legal_protection

Οι νόμοι που ισχύουν για τους κατόχους σκαφών αναψυχής είναι πολύ αυστηροί και ένα απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να σας βάλει σε περιπέτειες. Για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε κάθε νομικό θέμα που θα προκύψει από την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης σκάφους αναψυχής (ταχύπλοο, ιστιοπλοικό, jet ski), μπορείτε να ασφαλιστείτε με το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Σκαφών Αναψυχής της D.A.S. HELLAS.

Η ασφάλιση ισχύει για τον κύριο – κάτοχο του σκάφους αναψυχής, τον εκάστοτε skipper (κυβερνήτη), καθώς και για τους επιβαίνοντες.

Οι καλύψεις που παρέχονται οπουδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα είναι:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές – βλάβες που προκάλεσαν στο ασφαλισμένο σκάφος/skipper/επιβαίνοντες
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια εάν κατηγορηθείτε επειδή τραυματίσατε λουόμενο ή ψαροντουφεκά, ή εάν προκαλέσατε ρύπανση της θάλασσας ή δεν τηρήσατε τους κανονες ναυσιπλοίας κ.λπ.
 • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές), σε περιπτώσεις που έχετε αντιδικία με το ναυπηγείο επισκευής του σκάφους, ή έχετε διαφορές με ναυλωτές ή όταν σε περίπτωση πώλησης του σκάφους υπάρχει καθυστέρηση ή μη πληρωμή επιταγών/συναλλαγματικών από τον αγοραστή
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εταιρείες, σε περιπτώσεις φωτιάς, κλοπής κ.λπ.
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που καλύπτονται στα προγράμματα Νομικής Προστασίας είναι :

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, παρέχονται από την D.A.S. HELLAS, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας μέσα από Οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου απαιτείται καθώς και αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη. Η δικαιοσύνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που όμως το κόστος πρόσβασης σε αυτήν δεν είναι πάντα οικονομικά αντιμετωπίσιμο από όλους. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας έρχονται να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι έχουμε δίπλα μας νομική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με την εγγύηση της  D.A.S. HELLAS.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους για να σας προτείνουμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες.

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Νομική Προστασία Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας

Εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας.

Οι καλύψεις που παρέχονται οπουδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα είναι:

 • Υπεράσπιση του υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, εφόσον ο Ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα
 • Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις, αποκλειστικά σε περιπτώσεις: Απόλυσης χωρίς αιτία, Απόλυσης χωρίς αποζημίωση, Παρακράτησης μισθού, Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, Δικαιώματα αδείας, Αποζημίωσης από ατύχημα, Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων, Σύνταξης απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο
 • Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Ασφαλισμένου, άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Νομική Προστασία Οδηγών Ο.Σ.Υ.

Εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Οδηγός Ο.Σ.Υ.

Οι καλύψεις που παρέχονται οπουδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα είναι:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από σωματικές βλάβες, μετά από ατύχημα, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ.
 • Απόκρουση Ποινικών κατηγοριών για τραυματισμό ή θάνατο από αμέλεια και εφόσον σχετίζεται με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, σε δικαστήρια όλων των βαθμών
 • Απόκρουση Ποινικών κατηγοριών για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
 • Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως σε περίπτωση παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
 • Διαφορές του οδηγού με τον εργοδότη του λόγω καταχρηστικής απόλυσης, μη καταβολής νόμιμης αποζημίωσης, άδικης μεταχείρισης – μετάθεσης, υπολογισμού υπερωριών ή παρακράτησης μισθού, ευθύνη εργοδότη, κ.λπ.
 • Νομικές συμβουλές που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που καλύπτονται στα προγράμματα Νομικής Προστασίας είναι :

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, παρέχονται από την D.A.S. HELLAS, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας μέσα από Οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου απαιτείται καθώς και αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη. Η δικαιοσύνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που όμως το κόστος πρόσβασης σε αυτήν δεν είναι πάντα οικονομικά αντιμετωπίσιμο από όλους. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας έρχονται να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι έχουμε δίπλα μας νομική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με την εγγύηση της  D.A.S. HELLAS.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους για να σας προτείνουμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες.