ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

liability_insurance_011

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει (νομικά εκτός από ηθικά) τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους από αμέλεια, εξ’ αιτίας πράξεων ή παραλείψεών του. Οι ζημιές αυτές αφορούν περιπτώσεις ατυχημάτων με υποχρέωση αποζημίωσης σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, που μπορεί να συμβούν στα πλαίσια των συνηθισμένων καθημερινών δραστηριοτήτων σας, και για τις οποίες θα θεωρηθείτε υπεύθυνος βάση νόμου και θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε αποζημίωση, έχουν σχεδιαστεί ειδικά προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης, όπου η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τους τρίτους, βάση φυσικά των όρων του ασφαλιστηρίου σας.

Τα πρόσωπα που καλύπτονται από ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης ιδιώτη – οικογενειάρχη είναι εκτός από εσάς, τα πρόσωπα της οικογένειάς σας ή άλλα συγγενικά σας πρόσωπα, που κατοικούν μαζί σας και εξαρτώνται οικονομικά από εσάς.

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη – Οικογενειάρχη, με μικρό ασφαλιστικό κόστος, σας παρέχει κάλυψη σε περιπτώσεις ατυχημάτων που σχετίζονται αποκλειστικά με την ιδιωτική ζωή σας, είτε ως οδηγός ποδηλάτου, είτε ως κάτοχος κατοικίδιου ζώου, είτε από τροφική δηλητηρίαση, είτε και από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή από βραχυκύκλωμα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής σας κατοικίας.

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη – Οικογενειάρχη δεν σας καλύπτει για την ποινική σας ευθύνη, παρά μόνο για την αστική σας ευθύνη (οικονομική συνέπεια).

Απευθυνθείτε σε έναν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας για περισσότερες λεπτομέρειες των προγραμμάτων αστικής ευθύνης (κόστος, καλύψεις, απαλλαγές κλπ). Μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την αίσθηση ασφάλειας σε κάθε άτυχη στιγμή σας.

Προστατέψτε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα από κάθε απρόσμενο γεγονός

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

liability_home_insurance_01

Αν είστε ιδιοκτήτης κατοικίας ή κτιρίου, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ατυχήματος που θα συμβεί σε τρίτο (επισκέπτη της κατοικίας ή και ένοικο της κατοικίας), μπορεί βάση του νόμου να θεωρηθείτε υπεύθυνος και να υποχρεωθείτε να αποκαταστήσετε τη ζημιά που προκλήθηκε. Οι ζημιές αυτές αφορούν περιπτώσεις ατυχημάτων με υποχρέωση αποζημίωσης σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών.

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει (νομικά εκτός από ηθικά) τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους από αμέλεια, εξ’ αιτίας πράξεων ή παραλείψεών του.

Τις περισσότερες φορές η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή συμπεριλαμβάνεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, με μικρά όρια αποζημίωσης. Αν θέλετε να έχετε μία πλήρη κάλυψη της αστικής σας ευθύνης μπορείτε να ασφαλιστείτε με ανεξάρτητο συμβόλαιο αστικής ευθύνης και να επιλέξετε τα όρια αποζημίωσης που θεωρείτε ότι καλύπτουν την δική σας περίπτωση.

Για παράδειγμα, αν μία πυρκαγιά ξεκινήσει από τη δική σας περιουσία και επεκταθεί σε γειτονικά σπίτι ή επιχειρήσεις, θα κληθείτε να τους αποζημιώσετε και να αποκαταστήσετε τις ζημιές τους. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι οικονομικές αποζημιώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Επίσης, αν στην κατοικία σας έχετε πισίνα ή ιδιαίτερους εξωτερικούς χώρους μπορείτε να εξασφαλίσετε τις περιπτώσεις ατυχήματος, που θα συμβούν στους εξωτερικούς αυτούς χώρους.

Απευθυνθείτε σε έναν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας ώστε να διαμορφώσουμε ανάλογα με το είδος της κατοικίας σας και ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες και απαιτήσεις το ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικής ευθύνης που ταιριάζει σε εσάς.

Για διασφάλιση της περιουσίας σας από κάθε κίνδυνο

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

liability_home_insurance_02

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης κοινόχρηστων χώρων προς τρίτους καλύπτει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας για υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που έχουν προκληθεί στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου ή από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων. Τρίτοι στην ασφάλιση αυτή θεωρούνται τόσο οι επισκέπτες όσο και όλοι οι ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων του κτιρίου εκτός του διαχειριστή και της οικογένειας του.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κάλυψη καθώς κατά καιρούς δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις βάσει των οποίων ο διαχειριστής κλήθηκε να αποζημιώσει με αρκετές χιλιάδες ευρώ ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους. Για παράδειγμα διαχειριστής πολυκατοικίας κλήθηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό ως αποζημίωση σε ένοικο ο οποίος του άσκησε αγωγή γιατί έσπασε το πόδι του γλιστρώντας σε διαφημιστικά έντυπα που βρίσκονταν στο πάτωμα της εισόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να είχε φροντίσει να είναι ο χώρος της εισόδου καθαρός.

Συνήθως, τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης κοινόχρηστων χώρων έχουν χωριστά κεφάλαια για κάθε περίπτωση ατυχήματος, δηλαδή σωματικές βλάβες κατ’ άτομο, σωματικές βλάβες ανά γεγονός, υλικές ζημίες ανά γεγονός και ένα ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μας μία προσφορά για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης σας ως Διαχειριστή της Πολυκατοικίας ή του Κτιρίου.

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

liability_building_construction

Κάθε ιδιώτης που κατασκευάζει ένα κτίριο (ανέγερση κτιρίου, κατοικίας, ανακατασκευή κατοικίας κλπ), είναι υποχρεωμένος βάση νόμου, σε περίπτωση που θεωρηθεί υπεύθυνος για ατύχημα, να αποζημιώσει τις ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους.

Η Αστική μας Ευθύνη σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αφορά ζημιές προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν προκληθούν από αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Το κόστος ασφάλισης τέτοιων προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα μικρό και πραγματικά αξίζει τον κόπο να επενδύσετε λίγο από το χρόνο σας, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας δώσουμε προσφορά για την ασφάλιση της αστικής σας ευθύνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μας μία προσφορά για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης σας ως Κατασκευαστής Κτιρίου.