Ασφαλιστική ΝομοθεσίαΦορολογικά Επιχειρηματικά

Ασφαλιστική Νομοθεσία

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Ασφαλισμένων μας για την Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι του Γραφείου μας παρακολουθούν συνεχώς επιμορφωτικά σεμινάρια, σε πεδία Ασφαλιστικής, Φορολογικής & Χρηματοοικονομικής Γνώσης και ενημερώνονται διαρκώς για τις αλλαγές στην Ασφαλιστική & Φορολογική Νομοθεσία.

Εμπλουτίζουμε τις Γνώσεις μας Καθημερινά με παρακολούθηση Ειδικών Σεμιναρίων με σκοπό την παροχή επίκαιρων κι εξειδικευμένων συμβουλών προς τους Ασφαλισμένους μας.

Το γραφείο μας βασίζεται στην τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στο πεδίο Διάγνωσης Ασφαλιστικών Αναγκών και στη συνεργασία με έμπειρους και άρτια καταρτισμένους Συνεργάτες.

Τεχνογνωσία – Εμπειρία – Εκπαίδευση

Συμβουλευτείτε μας Σήμερα και μην Αφήνετε τη Ζωή σας και το Μέλλον σας στην Τύχη.

Η Γνώση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας είναι για μας Κανόνας και Οδηγός Επιβίωσης και η ενημέρωσή σας Προτεραιότητά μας.

Φορολογικά Θέματα

Δίνοντας έμφαση στους Φορολογικούς Κινδύνους της Εποχής, σε συνεχή συνεργασία με έμπειρους Φοροτεχνικούς και Οικονομολόγους, βοηθάμε τους Ασφαλισμένους  να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που τους απειλούν ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα έκτακτα φορολογικά βάρη που μπορεί να εμφανιστούν.

Σας δίνουμε έγκυρες και πλήρης απαντήσεις σε όλα τα Φορολογικά θέματα που σας απασχολούν σήμερα ή μπορεί να σας προβληματίσουν αύριο, άμεσα, γρήγορα και τεκμηριωμένα με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων.

Αναλύοντας και αξιολογώντας τις Ανάγκες των Ασφαλισμένων, συλλέγουμε πληροφορίες για τις υπάρχουσες ή μελλοντικές κινήσεις και πλάνα που αφορούν επενδύσεις ή συνταξιοδοτικά πλάνα, αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες του σχεδιασμού και καθορίζουμε τα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων σας. Η πρόβλεψη, η πρόληψη και η Ανάγκη Προστασίας είναι για μας καίρια ζητήματα.

Παράδειγμα φορολογικής συμβουλής αποτελεί η διερέυνηση ανάγκης Ασφάλισης Φόρου Κληρονομιάς που εξασφαλίζει την Οικογένεια.

Αναζητήστε Λύσεις και Απαντήσεις στα ερωτήματα σας με την εγκυρότητα και την ασφάλεια που σας προσφέρει η ομάδα των Συνεργατών μας.

Επιχειρηματικά Θέματα

Με σκοπό μας την βελτίωση της Ανθεκτικότητας της Επιχείρησης σας και την Εξασφάλιση της Επιβίωσής της στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Επιχειρησιακά Θέματα που σας βοηθούν να ακολουθήσετε την καλύτερη πορεία δράσης.

Εντοπίζουμε αδυναμίες, κινδύνους και πλεονεκτήματα και προτείνουμε Δομημένες και Αποτελεσματικές Λύσεις. Έχοντας την υποστήριξη έμπειρων & εξειδικευμένων Φοροτεχνικών και Νομικών, στηρίζουμε την Επιχειρηματική Δραστηριότητα των Ασφαλισμένων Επιχειρήσεων μας. Εξασφαλίζουμε Προστασία της Οικονομικής σας Δραστηριότητας και του Εισοδήματός σας.

Διαθέτουμε σύχρονη αντίληψη στην διαχείριση των κινδύνων που είναι εκτεθειμένοι οι Ασφαλισμένοι μας. Το πρώτο βήμα είναι η Αποτίμηση των Κινδύνων, μετά η Αξιολόγηση, ακολουθεί η απόφαση για την Αντιμετώπιση και τελικό το στάδιο της συνεχής παρακολούθησης για την επαναξέταση των Κινδύνων και των Αναγκών.

Παράδειγμα επιχειρηματικής συμβουλής αποτελεί η διερεύνηση ανάγκης ασφάλισης των Συνεταίρων μίας Επιχείρησης αλλά και η Ασφάλιση Πιστώσεων – Εγγυήσεων ή/και η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας.

Οραματιστείτε Το Μέλλον & Πραγματοποιήστε τα Όνειρά Σας

Πλάνο Σπουδών

62
62% των γονιών πιστεύουν ότι δεν θα καταφέρουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους λόγω έλλειψης κεφαλαίων

Σύνταξη

76
76% των πολιτών πιστεύουν ότι δεν θα πάρουν από το Κοινωνικό τους Ταμείο Αξιοπρεπή Σύνταξη

Ασφάλιση Ζωής

80% των πολιτών θεωρούν ότι το κόστος ασφάλισης ζωής είναι μεγαλύτερο από ότι πραγματικά ισχύει

Η Ασφάλιση μας Κάνει πιο Δυνατούς!

Επιλέξτε Αξιοπιστία & Συνέπεια,

Επιλέξτε Σχέση Εμπιστοσύνης !

Ασφαλίστε Σήμερα ότι Αξίζει για σας

& Νιώστε Αισιοδοξία και Σιγουριά για το Αύριο !

 

 

Με σύγχρονη Αντίληψη στη Διαχείριση των Κινδύνων, Δημιουργούμε μαζί σας τις Κατάλληλες Συνθήκες για ένα Πλαίσιο Ασφάλειας, Σιγουριάς και Προστασίας .

Μαζί θέτουμε τα Θεμέλια για ένα Καλύτερο Αύριο και Μετατρέπουμε την Κρίση σε Ευκαιρία για Ανασυγκρότηση, Επαναξιολόγηση Συνθηκών και Συνεχή Αναθεώρηση Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού.

Συζητήστε με έναν Σύμβουλό μας θέματα που σας απασχολούν, αφορούν τη ζωή σας και κυρίως καθημερινά αλλάζουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς που μόνο ένας Επαγγελματίας που τα παρακολουθεί μπορεί να σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις αποφάσεις σας. Παρέχουμε Ουσιαστική Συμβουλευτική Υποστήριξη στους Ασφαλισμένους μας.

Σας προσκαλούμε να μας Γνωρίσετε & να Ανακαλύψετε τις Υπηρεσίες μας.

Ζητήστε μας Συνάντηση