ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα www.goins.gr έχει σκοπό την ενημέρωση και προώθηση ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβουλών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτήν και του υλικού, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της GoIns και κάθε προσώπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτής. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην ιστοσελίδα και χρήση αυτής (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτήν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για εμάς πολύ σοβαρό θέμα. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα και να εφαρμόζουμε συγκεκριμένη διαδικασία πολιτικής προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Συλλέγουμε στοιχεία από εσάς, όπως Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τηλέφωνο, τα οποία εσείς μας χορηγείτε οικειοθελώς με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα δεν γίνεται εκτός και αν η κοινοποίηση επιτρέπεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση. Η προσωπική φύση των δεδομένων αυτών θα προστατευθεί. Η ιστοσελίδα μας τηρεί αρχεία αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, τα οποία καθίστανται γνωστά σε εμάς λόγω της επισκέψεως στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στους όρους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας, τις αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.goins.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην GoIns.gr ή στους συνεργάτες της  και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.goins.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της GoIns. Η GoIns επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, τεχνικό υλικό, παρουσιάσεις προϊόντων, τιμοκατάλογοι προγραμμάτων, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.goins.gr, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο  δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Cookies

Ο δικτυακός τόπος www.goins.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου www.goins.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου www.goins.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον δικτυακό τόπο www.goins.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: info@goins.gr